ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dziękuję za odwiedzenie witryny KLINWORDS i zapoznanie się z jej ofertą. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszych „Zasad polityki prywatności”. Dokument ten objaśnia praktyki zarządzania informacjami w Internecie oraz dostępne opcje wyboru dotyczące zbierania i używania danych osobowych udostępnianych przez Ciebie lub zbieranych w witrynach należących do rodziny witryn objętych niniejszymi Zasadami polityki prywatności, a także w innych powiązanych witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych Usługodawcy („aplikacje mobilne”), usługach, narzędziach i innych aplikacjach objętych niniejszymi Zasadami polityki prywatności (w całości „Witryna”). Ta Witryna jest własnością firmy KLINWORDS i jest przez nią zarządzana.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych jest KLINWORDS Karolina Klinowska z siedzibą w LEGNICY, ul. CHOCIANOWSKA 4A/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6951464995, REGON: 383874989. Administratorem może być skrótowo nazywane „KLINWORDS.” W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@klinwords.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem (adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej klinwords.pl.

 

Troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Po dokładnej analizie ryzyk związanych z przetwarzaniem Twoich informacji, wdrożyliśmy skuteczne środki bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Regularnie monitorowany jest stan naszej infrastruktury technicznej i wprowadzamy niezbędne usprawnienia w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich danych.

DANE OSOBOWE

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy aż do czasu jej zakończenia,
 • celów marketingowych – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
 • celów finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przepisów prawa podatkowego,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

 

Kontaktując się z KLINWORDS przez różne środki komunikacji, np. e-mail, media społecznościowe, czat, przekazujesz swoje dane osobowe. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu. Twój numer IP jest zapisywany przez system komunikacji, a w przypadku obsługi przez zewnętrznego dostawcę, obowiązują jego regulamin i polityka prywatności. Po zakończeniu komunikacji dane przechodzą do archiwum w celu ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W ramach wykonywania umowy spełniamy różnorodne zobowiązania podatkowe i księgowe, zwłaszcza poprzez wystawianie faktur, ujęcie ich w dokumentacji księgowej oraz przechowywanie dokumentów. W celu wystawienia faktury przetwarzamy dane, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP. Podanie tych danych, zgodnie z przepisami podatkowymi, jest niezbędne do wypełnienia wymienionych obowiązków. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego).
Tworzymy archiwa, zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej, zawierające dane osobowe przetwarzane w związku z Tobą. Zakres tych danych zależy od ich natury i uzasadnienia archiwalnego. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes związanego z porządkowaniem i organizowaniem danych osobowych.

COOKIES

Nasza strona internetowa, jak większość innych, używa plików cookies. To niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu. Mogą być cookies własne (przez nasz system) lub podmiotów trzecich. Pliki te zawierają informacje dostępne dla systemów teleinformatycznych w celach określonych przez nas lub podmioty trzecie. Część cookies usuwana jest po zakończeniu sesji przeglądarki, inne są trwałe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz przeczytać o plikach cookies w tym materiale.

 

Korzystamy z plików cookies na podstawie Twojej zgody, chyba że są one niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi elektronicznej. Pliki, które nie są niezbędne, są zablokowane do momentu udzielenia zgody. Podczas pierwszej wizyty prezentujemy Ci komunikat z prośbą o zgodę i możliwością zarządzania plikami cookies.

Jak zarządzać prywatnością?

 

Możesz dostosować swoje ustawienia prywatności korzystając z różnych narzędzi, takich jak:

 • Ustawienia cookies w przeglądarce internetowej.
 • Wtyczki do przeglądarek, np. Ghostery, wspierające zarządzanie plikami cookies.
 • Dodatkowe oprogramowanie do zarządzania plikami cookies.
 • Tryb incognito w przeglądarce internetowej.
 • Ustawienia reklamy behawioralnej, np. na youronlinechoices.com.
 • Mechanizm zarządzania plikami cookies dostępny na naszej stronie.
 • Opcje rezygnacji z Google Analytics.
 • Ustawienia reklamowe w Google, Facebooku, LinkedIn.
 • Opcje rezygnacji z Shareaholic i HotJar.

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

 1. Google Tag Manager
  • Opis: Zarządza tagami i skryptami na stronie.
  • Pliki cookies: Brak gromadzenia informacji, działa tylko dla prawidłowego funkcjonowania.
 2. Google Analytics
  • Opis: Analiza aktywności użytkowników na stronie.
  • Pliki cookies: Gromadzenie anonimowych informacji o zachowaniach użytkowników.
 3. Meta Pixel
  • Opis: System reklamowy Meta do spersonalizowanych reklam.
  • Pliki cookies: Gromadzenie anonimowych informacji o aktywności użytkowników.
 4. Facebook Connect
  • Opis: Wtyczki społecznościowe umożliwiające interakcję na stronie.
  • Pliki cookies: Gromadzenie informacji o aktywności użytkowników na stronie.
 5. Google Ads
  • Opis: Wykorzystanie funkcji remarketingowych Google w celu personalizacji reklam.
  • Pliki cookies: Gromadzenie anonimowych informacji o aktywności użytkowników.
 6. Pinterest
  • Opis: Wykorzystanie funkcji reklamowych w serwisie Pinterest.
  • Pliki cookies: Gromadzenie anonimowych informacji o aktywności użytkowników.
 7. LinkedIn Insight Tag
  • Opis: Funkcje reklamowe w serwisie LinkedIn.
  • Pliki cookies: Gromadzenie anonimowych informacji o aktywności użytkowników.
 8. YouTube, Vimeo, SoundCloud
  • Opis: Odtwarzacze multimedialne.
  • Pliki cookies: Gromadzenie informacji w celu zapewnienia funkcjonalności i analizy użytkowania.

Przy każdym narzędziu zaznaczono główne cele i rodzaje plików cookies używanych do zbierania danych.

ODSTĄPIENIE

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz się skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@klinwords.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań przyjętych przez KLINWORDS w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od konkretnego celu, dla którego dane są przetwarzane. Zakończenie przetwarzania w ramach jednego celu niekoniecznie oznacza całkowite usunięcie lub zniszczenie danych osobowych. Ten sam zestaw danych może być nadal przetwarzany w związku z innym celem, na okres odpowiedni dla tego celu. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje po zrealizowaniu wszystkich celów przetwarzania oraz w sytuacjach określonych w RODO.

 

Polityka prywatności i plików cookies 10.12.2023