Zasady polityki prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie witryny KLINWORDS i zapoznanie się z jej ofertą. Poniższy dokument („Zasady polityki prywatności”) jest udostępniany w celach informacyjnych i objaśnia praktyki zarządzania informacjami w Internecie oraz dostępne opcje wyboru dotyczące zbierania i używania danych osobowych udostępnianych przez użytkownika lub zbieranych w witrynach należących do rodziny witryn objętych niniejszymi Zasadami polityki prywatności, a także w innych powiązanych witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych Usługodawcy („aplikacje mobilne”), usługach, narzędziach i innych aplikacjach objętych niniejszymi Zasadami polityki prywatności (w całości „Witryna”). Ta Witryna jest własnością firmy KLINWORDS i jest przez nią zarządzana.

Administratorem Twoich danych jest KLINWORDS Karolina Klinowska z siedzibą w LEGNICY, ul. KASZTANOWA 5C, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6951464995, REGON: 383874989. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@klinwords.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem (adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności).

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@klinwords.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań przyjętych przez KLINWORDS w ramach zawieranych z Tobą umów.